Jaap Ploeger

Jaap Ploeger is tekstschrijver voor Nutrimedia. Jaap woont wat verder weg, namelijk in Groningen. Hij heeft aan de Rijksuniversiteit aldaar American Studies gestudeerd en 15 jaar een videoproductie bedrijf gehad in Groningen en Amsterdam. 

Na een periode van bezinning kwam de liefde voor het geschreven woord naar boven. Nu is hij freelance tekstschrijver en vindt het leuk om met taal bezig te zijn. 

Teksten redigeren, interviews uitwerken en letten op de details zijn sterke punten.